Miljarden voor wapens ipv vredesplan

Een op de vijf heeft geldzorgen

Stikstofprobleem alleen tot de grens?

Slachtoffers toeslagen affaire nog steeds in de kou

Gas boven Groningers

28 miljard voor 0,000036 daling temperatuur

Ruim 300.000 woningen tekort

LGBTQ+ lessen terwijl rekenniveau daalt

Groeiende invloed EU, WHO en WEF

Bevolkingsgroei alleen door immigratie

Afstand politiek en bevolking groter dan ooit

Boeren weg voor wegen en woningbouw

Het kan anders: de keuze is nu aan jou

Politieke keuzes starten bij jou

Waarom stemmen

Wil je het anders?
De keuze is nu aan jou

Vertrouwen in de politiek op dieptepunt

Het vertrouwen in politiek Den Haag is nog nooit zo laag geweest. Dat is begrijpelijk als je kijkt naar de vele crisissen waarin we zijn beland en schandalen die aan het licht zijn gekomen (zoals het Groningse gas, de toeslagenaffaire of de mondkapjesdeal).

Het is alsof politici zich nergens iets van aantrekken, doen waar ze zin in hebben zonder ook maar enige verantwoording af te leggen aan het Nederlandse volk. Zodra fouten of schandalen aan het licht komen wordt er ‘sorry’ gezegd en gaan dezelfde politici gewoon weer door alsof er niets is gebeurd. Belangrijke sms-jes raken kwijt net als ‘actieve herinneringen’ en er wordt alleen geluisterd naar wetenschappers die het gewenste narratief bevestigen. Het lijkt erop dat politici volledig zijn vergeten waarom zij aan de macht zitten: door en voor ons, het Nederlandse volk.

 

De keuze is nu aan jou!

Het minimale vertrouwen in de politiek is voor velen een reden om niet (meer) te stemmen. Een aantal hoopt hiermee een duidelijk statement af te geven. Hoe begrijpelijk ook, niet stemmen kan juist averechts werken.

Wist je dat de niet-stemmers in 2021 al het verschil hadden kunnen maken? Niet-stemmers vertegenwoordigden bij de Tweede Kamer Verkiezingen in 2021 potentieel 15-20 zetels. Wel stemmen had dus enorme verschuivingen kunnen betekenen in de verkiezingsuitslag!

Wil je het anders? De keuze is nu aan jou! Maak gebruik van je stemrecht op 22 november en kies voor een partij die ook vindt dat het anders moet (kijk hier voor hulp bij het maken van je keuze). En besef: niet kiezen is gezien de resultaten in 2021, dus ook kiezen (voor de grotere partijen die nu reeds aan de macht zijn).

Waarom niet stemmen

Politieke keuzes starten bij jou

Onze toekomst start bij jouw keuze om wel/niet te stemmen. Sommige argumenten om niet te stemmen kunnen best aantrekkelijk klinken. Vooral onder de groep die erg kritisch is op onze huidige regering wordt opgeroepen om niet te gaan stemmen. De kans is dan ook groot dat het aantal niet-stemmers dit jaar nog groter zal zijn dan in 2021. Redenen om niet te gaan stemmen zijn o.a.:

'Politiek interesseert me niet'

Het kan dat je niet in politiek geïnteresseerd bent. Toch voel je elke dag de impact van politieke keuzes. Denk hierbij aan de hoogte van het minimumloon, of er wel of niet een studiebeurs is, of er voldoende huizen of ziekenhuisbedden beschikbaar zijn: het zijn allemaal politieke keuzes. Politiek gaat dus niet over saaie debatten of wat er zich in Den Haag of Brussel afspeelt, het gaat ons, over jouw en mijn dagelijks leven.

Wanneer je niet geïnteresseerd bent in politiek kan het best lastig zijn om een goede keuze te maken voor een bepaalde partij. De gedachte alleen al aan het uitpluizen van alle partij programma’s, kan ervoor zorgen dat je al helemaal niet meer wilt stemmen. Maar wist je dat er ook goede en betrouwbare kieswijzers zijn die je binnen no-time een stemadvies kunnen geven op basis van wat jij belangrijk vindt? Kijk hier voor stemwijzers die hun advies niet baseren op mooie verkiezingspraatjes, maar op het daadwerkelijke gedrag van een bepaalde partij.

Politiek gaat over jouw dagelijks leven.

'Stemmen heeft geen zin - de uitslag staat toch al vast'

Er is ook een groeiende groep die ervan uitgaat dat de verkiezingen niet eerlijk verlopen en dat de uitslag van te voren al vast staat. Reden hiervoor is dat er weinig toezicht is op: het tellen van de stemmen, het invoeren van het aantal stemmen in de computer en de stappen die worden gezet om tot de zetelverdeling te komen. Daarnaast heerst er wantrouwen omtrent eerlijke verkiezingen omdat men zich niet herkent in de uitslag.

Nu kan dit natuurlijk voor jou een goede reden zijn om niet te stemmen. Maar wist je dat er nu ook een initiatief is om de verkiezingen door burgers te laten controleren? Het gaat hier om een landelijk netwerk van controleurs die aanwezig zijn tijdens het tellen van de stemmen en daar een rapport voor opmaken. Zo maken we het een stuk moeilijker om te frauderen. Ook jij kunt hieraan bijdragen. Sterker nog: alle hulp is meer dan welkom. Lees hier meer en meld je aan!

Als je niet gelooft dat de verkiezingen eerlijk verlopen, sta op en meld je aan.

'Ik weet niet op wie ik moet stemmen aangezien ze nu allemaal mooie beloftes hebben'

Het kan tijdens de verkiezingstijd best lastig kan zijn om een keuze te maken voor een bepaalde partij. Ze hebben immers allemaal mooie beloftes die je in meer of mindere mate kunnen aanspreken. Vaak blijkt dan achteraf dat ze die beloftes niet nakomen om wat voor reden dan ook. Hoe weet je dan welke beloftes je wel kunt geloven?

Je kunt natuurlijk een van de bekende stemwijzers gaan doen om te kijken welke partij er bij je past. Maar deze zijn meestal gebaseerd op de partij programma’s met allemaal mooie beloftes. Maar wist je dat er ook goede en betrouwbare kieswijzers zijn die je binnen no-time een stemadvies kunnen geven op basis van wat jij belangrijk vindt? Kijk hier voor de stemwijzers die hun advies niet baseren op mooie verkiezingsbeloftes, maar op het gedrag van een partij.

 Val niet voor mooie praatjes: geen woorden maar daden.

'Ik ben maar 1 persoon, wat maakt het uit of ik wel/niet stem'

Iedere stem heeft zin! Om je een voorbeeld te geven: afhankelijk van de kiesdrempel kan het zijn dat er 1000 stemmen nodig zijn voor één zetel. Stel dat een partij met voor jou interessante standpunten, 999 stemmen krijgt en jij hebt niet gestemd. Deze partij krijgt dan geen enkele zetel. Als jij wél gaat stemmen komt het totale aantal stemmen op 1000 en krijgt deze partij door jouw stem wél een zetel. Zo eenvoudig is het. Kijk hier voor meer uitleg over het verdelen van de stemen over zetels.

Eén stem kan dus het verschil maken tussen wel of geen zetel behalen.

‘Ik ga niet stemmen omdat ik daarmee mijn macht/ verantwoordelijkheid uit handen geef'

Er is een groeiende groep die om diverse redenen niet (meer) wil stemmen omdat je daarmee je macht/verantwoordelijkheid uit handen geeft. Je wil dan ook voorkomen dat jouw stem wordt gebruikt als mandaat voor beleid waar je het niet mee eens bent. Dat is een begrijpelijk standpunt. Als genoeg mensen ook zo zouden denken, dan zou in theorie de macht bij de regering weggehaald kunnen worden.

Helaas is die situatie er nog niet. Of je het nu wil of niet, de politiek beïnvloedt momenteel, wellicht onterecht, ook jouw leven, ook als je niet hebt gestemd. Maar wist je dat er in Nederland partijen zijn die ook vinden dat het anders moet, dat de macht weer terug moet naar het volk? Juist door deze partijen meer zetels te bezorgen, kunnen zij van binnenuit zorgen dat het systeem veranderdt. Maar dan hebben zij wel jouw stem nodig.

“If you can’t beat them (yet), join them.”

Het kan anders: de keuze is nu aan jou

Help ons

Deel deze site,  posters en video 

Vind je ook dat genoeg, genoeg is en dat het nu écht anders moet? Help ons dan om zoveel mogelijk mensen te bereiken en hen te overtuigen om op 22 november te gaan stemmen. Samen kunnen we het tij keren.

Deel deze website. Print de posters en hang ze overal op waar mogelijk. Download de video en afbeeldingen van de posters en deel deze dagelijks op je social media onder de #dekeuzeisnuaanjou

De posters

Download hier de flyer voor:

Download hier de flyer voor:

Download hier de flyer voor:

Download hier de flyer voor:

Download hier de flyer voor:

Download hier de flyer voor:

Download hier de flyer voor:

Download hier de flyer voor:

Download hier de flyer voor:

Download hier de flyer voor:

Download hier de flyer voor:

Download hier de flyer voor:

Het kan anders: de keuze is nu aan jou

Achtergrond zetelverdeling

Niet-stemmers 2021 goed voor 15-20 zetels

In 2021 was de opkomst voor de landelijke verkiezingen 79%. Het aantal stemgerechtigden dat niet gestemd heeft (21% = 2.6 miljoen) was net zo groot als het aantal dat destijds op de VVD heeft gestemd en goed voor zo’n 15-20 zetels!

Door de grote ontevredenheid en oproepen om niet te stemmen is de kans groot dat het aantal niet-stemmers dit jaar nog groter zal zijn dan in 2021. Massaal niet-stemmen zal een duidelijk signaal zijn. Maar levert het uiteindelijk iets op? Ja, er zal ongetwijfeld een item aan worden besteed in het Journaal, maar verder? De zetels worden verdeeld onder de partijen met de meeste stemmen, er zal er een nieuwe regering worden gevormd en we gaan gewoon verder tot de orde van de dag. De kritische stem zal net als in 2021 verloren gaan en de kans is groot dat de grote partijen opnieuw winnen en er niets veranderd.

 

De kiesdeler & opkomstpercentage

Hoe zit dat nu met het opkomstpercentage en de kiesdeler? Opkomstpercentage is het percentage stemgerechtigde personen dat bij verkiezingen zijn stem uitbrengt. Dit zijn dus alle uitgebrachte stemmen (inclusief ongeldige en blanco stemmen), gedeeld door het aantal stemgerechtigden. Dit percentage zegt iets over ‘de gezondheid’ van een democratie en gemiddeld ligt de opkomst in Nederland tegen de 80 procent.

De kiesdeler is het aantal stemmen dat een partij moet behalen om in aanmerking te komen voor één zetel. Hij wordt berekend door het totaal aantal geldige stemmen dat is uitgebracht, te delen door het aantal te verdelen zetels. Geldige stemmen zijn overigens stemmen die op een kandidaat zijn uitgebracht (dus geen blanco of ongeldige stemmen).

Voorbeeld: in de Tweede Kamer zijn 150 zetels te verdelen. Stel er gaan 150.000 mensen stemmen. De kiesdeler is dan 150.000 / 150 = 1000. Er zijn dan in dit voorbeeld 1000 stemmen benodigd voor één zetel. Door een lagere opkomst wordt de kiesdeler lager. Er zijn dan dus minder stemmen nodig om één zetel te behalen. En bij een hogere opkomst zijn er meer stemmen nodig om één zetel te behalen.

De grote (coalitie) partijen hebben vaak een vaste achterban die als vanzelfsprekend op hen gaat stemmen. Als de mensen die kritisch zijn op de huidige regering thuisblijven, zullen de kleinere partijen, die het tegengeluid bieden, hier dubbel last van hebben. Enerzijds omdat ze minder stemmen krijgen. Anderzijds omdat de kiesdeler lager wordt, waardoor de grotere partijen meer zetels krijgen.

Zo houden de mensen die kritisch zijn op de regering en niet stemmen, de macht van de grote (coalitie) partijen in stand.

Aan de hand van drie situaties leggen we uit hoe de kiesdeler werkt. In elke situatie blijven de uitgebrachte stemmen op de andere partijen gelijk. Het enige verschil tussen de situaties is de opkomst van mensen die op partij X stemmen.

Situatie 1:

In deze situatie stemmen 30.000 mensen voor partij X. Er worden in totaal 150.000 stemmen uitgebracht. Er zijn 150 zetels te verdelen. De kiesdeler is nu 150.000/150 = 1000. Dat betekent dat voor elke 1000 stemmen een partij 1 zetel krijgt.

Situatie 2:

Nu gaan maar 10.000 mensen voor partij X stemmen. Het aantal stemmers op de andere partijen blijft gelijk. Er worden in totaal 130.000 stemmen uitgebracht. De kiesdeler wordt dan 130.000 /150 = 866. Voor elke 866 stemmen krijgt een partij 1 zetel.

Situatie 3:

Nu gaan er 50.000 mensen op partij X stemmen. De andere partijen blijven gelijk. Er worden in totaal 170.000 stemmen uitgebracht. De kiesdeler wordt dan 170.000 /150 = 1133. Voor elke 1133 stemmen krijgt een partij 1 zetel.

Blanco stemmen & ongeldige stemmen

Wil je geen partij en kandidaat kiezen, maar wel gebruik maken van je stemrecht? Dan kun je natuurlijk ook blanco stemmen. Dat doe je als je geen enkel vakje van het stembiljet aankruist. Een blanco stem heeft net als niet-stemmen, geen invloed op de zetelverdeling. Voor de berekening van de uitslag en de kiesdeler worden namelijk alleen de ‘op kandidaten uitgebrachte stemmen’ geteld. De enige winst van een blanco stem is dan ook dat je daar een signaal mee afgeeft dat je geen voor jou passende partij kon vinden. Een blanco stem telt wel mee voor het opkomstpercentage van de verkiezing.

Je kunt er ook voor kiezen een ongeldige stem uit te brengen door bijvoorbeeld meerdere vakjes rood te maken. In dat geval geldt hetzelfde als bij blanco stemmen. Je stem telt wel mee voor de opkomst, maar niet mee in het aantal geldige stemmen (de kiesdeler). In feite is een ongeldige stem voor de uiteindelijke zetelverdeling hetzelfde als een blanco stem of geen stem uitbrengen en dat is meestal in het voordeel van de grote partijen, die veel trouwe stemmers hebben.

Meer info: kieswet in het kort

 Kortom wil je het anders? De keuze is nu aan jou en

STem 22 november. Politieke keuzes starten bij jou!